Wednesday, March 18, 2020

Հայոց լեզվի քերականություն (առցանց ուսուցում)


Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ի ձայնավորի հնչյունափոխություն։ Հնադարյան, տնական, ջրավազան, ընչաքաղց, ըղձական, ընկուզենի, ազնվական, գնորդ, վեհապանծ, մտաբերել, լեռնագործ, հիմնադիր, լրագրեր, աղավնյակ, վիրակապ, քմային, գարեհաց, ճգնել, թրթիռ, գունագեղ, միջանկյալ, նշաձև, գրակալ, թխամորթ, կրաման, նմանատիպ, սրտակից:
Հնադարյան, ըղձական, ազնվական, գնորդ, մտաբերել, աղավնյակ, գարեհաց, ճգնել, գրակալ, կրաման, սրտակից:
 Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ու ձայնավորի հնչյունափոխություն։
Բրդոտ, կարմրախայտ, բվեճ, թմբեր, ըմպանակ, գնացուցակ, ջրամբար, նշանագրություն, տնական, գթալ, ժողովրդական, խճուղի, խմբակային, մրգահյութ, խնկարկել, տրտնջալ, ոսկեգույն, սրել, գրականություն, աշխարհագրական, լրաբեր, ցորենահատ, առվակ, մթնել, դյուրահալ, հնձել:
Բրդոտ֊բուրդ, թմբեր֊թումբ, ըմպանակ֊ումպ, ջրամբար֊ջուր, տնական֊տուն, գթալ֊գութ, ժողովրդական֊ժողովուրդ, խմբակային֊խումբ, խնկարկել֊խունկ, Տրտնջալ֊տրտունջ, սրել֊սուր, լրաբեր֊լուր, առվակ֊առու, հնձել֊հունձ մթնել֊մութն
Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։ Տնակ, մանկական, ծանրամարտ, մանրադրամ, մտադրություն, մեղրահաց, կիսակառույց, փոքրություն, լրատվական, քաղցրահամ, սանրել, ընձուղտ, եզրաշերտ, լիտրաչափ, գլխաշոր, ցուցափեղկ, վագրաձի, լուսավորություն, դստրիկ, կպրագույն, լայնություն, բարձրություն, ծաղկաման, մետրանոց, ծաղրանկար, սրամիտ, ժանրային։
Ծանրամարտ, մանրադրամ, մեղրահաց, փոքրություն, քաղցրահամ, սանրել, եզրաշերտ, լիտրաչափ, վագրաձի, դստրիկ, բարձրություն, մետրանոց, ծաղրանկար, ժանրային:
 Վարժություն 5։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։
Բուսական, հրեղեն, աստղանիշ, գուրծունեություն, ձնծաղիկ, նվիրատվություն, ալրաղաց, անկյունաչափ, բնավեր, գունատ, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող, միութենական, մանկական, սառցարան, մրցավազք, մատենագիր, բուրավետ, հրակայուն, մշակութային, տարեվերջ, արնանման, առօրեական, այգեպան, մթերային, զգուշություն։
Բուսական֊բույս, գործունեություն֊գործունյա, ձնծաղիկ֊ձյուն, ալրաղաց֊ալյուր, գունատ֊գույն, սառցարան֊սառույց, բուրավետ֊բույր, մշակութային֊մշակույթ, արնանման֊արյուն, զգուշություն֊զգույշ, մատենագիր֊մատյան
Վարժություն 6։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում կան հնչյունափոխված արմատներ. վերականգնե՛լ անհնչյունափոխ ձևերը։
Գրադարան, մայրուղի, կատվազգի, զարդանախշ, գլխապտույտ, խնձորենի, լեզվաոճական, երկաթապատ, շինարարական, լուսանկար, գյուղամեջ, մայթեզր, կուտակել, բառիմաստ, ջրապտույտ, տուֆակերտ, սրբապատկեր, ուղղաձիգ։
Գրադարան֊գիր, կատվազգի֊կատու, գլխապտույտ֊գլուխ, կուտակել֊կույտ, լեզվաոճական֊լեզու, լուսանկար֊լույս, ջրապտույտ֊ջուր,սրբապատկեր֊սուրբ, ուղղաձիգ֊ուղիղ

No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...