Wednesday, September 19, 2018

Եթե չլիներ ջուրը

Ջուրը մեր կյանքում ամենակարևորներից է: Մարդուն գոյատևելու համար հարկավոր է ուտելիք, ջուր, հագուստ և տուն: Կան երկրներ որոնք ունեն ջրի պակաս և կան երկրներ որտեղ ջուրը առատ է: Շատ քիչ երկրներում է, որ կարող ես ծորակը բացել և խմել մաքուր ջուր: Երկրներում՝ ջրի առատության և պակասության  խնդիրը մեծ է: Պետք է այնպես անել, որ լինի հավասարաչափ: Իմ կարծիքով, ջրի չլինելու դեպքում առաջնային խնդիրներից կլինի բնությունը, քանի որ բնությունը առանց ջրի անգամ պատկերացնել հնարավոր չէ:

Ալեքսանդր Մյասնիկյան

  Ալեքսանդր Մյասնիկյանը ծնվել է   1886 թվականի  փետրվարի 9 ին,    Նոր Նախիջևանում: Կրթությունը ստացել է Մոսկվայի պետական համալսարանում, մասն...