Monday, February 18, 2019

Թումանյան 150

Փետրվարի 19ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, նա կդառնար 150 տարեկան:


No comments:

Post a Comment

Կյանքից կախված

Այսօր ստեղվծող գրականություն Կարդալով Սյունե Սևադա  Կյանքը չափազանց բարակ թելի վրա է, հարկավոր  է ամեն ինչ՝ ինչ կա կյանքումդ, հենես ապա...