Wednesday, September 18, 2019

Պետության տարածքի կառուցվածքը և հատկանիշները

Պետության հատկանիշներից են սեփական տարածքը, որը բաժանվում է վարչատարածքային միավորումների (Հայաստանի դեպքում մարզերի), ունի կառավարություն, կառավարական համակարգ, դրոշը, գերբը, օրհներգը նույնպես պետության հատկանիշներից են:
Պետության տարածքը այն տարածքն է, որտեղ բնակվում են տվյալ պետության բնակիչները: 

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...