Wednesday, October 12, 2016

Քիմիա

Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը

Քիմիական ռյակցյաների ժամանակ վերցված նյութերի զնագված միշտ  հավասար է ստցված նյութերի զանգվածին:

Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը, անկախ գտնվելու վայրից ստացման եղանակներկից նյութերը ունեն հաստատուն բաղադրություն:

Քիմիական  հավասարումը  դա քիմիական ռյակցայի պայմանական գրառումն է, քիմիական բանաձևերի և գործակիցների միջոցով: Ռյակցիյաները լինում են չորսը տեսակի`միացման, քայքայման տեղեկալման և փոխանակման: Միացման են կոչվում այնն ռյակցիյաները, որոնց ժամանակ երկու նյութից ստացվում է մեկ նյութ      : Քայքայման  ռեակցիա, որոնց ժամանակ  մեկ բարդ նյութից, ստանում ենք մի քանի նյութ: Տեղակալման ռեակցիանները կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարրի ատոմներից որևե մեկին Ա պլուս բց հավասար է ինչու աաախ ինչու ինչ դժվար ա դզեզ հետ դաս անելը: Փոխանակման ռեակցիաները կոտորվում են երկու բարդ նյութերի միջև որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ  մասերով:  


Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների

No comments:

Post a Comment

«Պարմանի»-ի առաջին քայլերը

Նախագիծ՝ «Պարմանի» Միասին ուսումնասիրենք ամսագրերի պատմությունն ու  իմանանք ամենակարևորը՝ նրանց մասին։ Ամսագիրը պարբերական հրա...