Monday, May 18, 2015

Bloggers TV

Ողջույն, Ես Եվա Բերբերյանն եմ, ձեզ կներկայացնեմ բլոգներ թեման: Եթերի ժամանակ ես կպատմ եմ Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողների բլոգների մասին, միասին կուսումնասիրենք բլոգները և նյութեր կկարդանք: Այսօր կուսումնասիրենք 6-2 դասարանի Անուշ Թադևոսյանի բլոգը: Սա Անուշ-ի բլոգն է, Անուշը ունի 115 փոստ:

No comments:

Post a Comment

504 words

vapor-գոլորշի eliminate-վերացնել villain-չարագործ dense-խիտ utilize-կիրառել