Sunday, January 11, 2015

Պատմություն

Կատարման ժամկետը` 01- 07.09
1. Սահմանել «Մարդ» հասկացությունը և հիմնավորել սահմանումը;
Մարդը մի Էակ է, որին կարողություն է տված  Մտածելու և խոսելու  և գործիքներ պատրաստող կենդանի Էակ: Փորձեցի այսպես արտահայտել իմ միտքը, որովհետև իմ կարծիքով մարդուն այսպես կարելի է բացատրել ինչու չէ նաև բնութագրել, նկարագրել:  
2. Շարադրել մարդու առաջացման վարկածները;
Մարդը առաջացել է կապիկից, շատերը ասում են այսպես բայց մեկ է ես չեմ հավատում այս վարկածը: Նաև գիտնականները պարզել են, որ մարդիկ առաջացել են տիեզերքից:  
3. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
Հավաքչի- Բաժանվում են մի քանի խմբերի և հավաքում փոքր շարժվող կենդանիներին և ուտում կամ էփում են հոտո նոր ուտում:
4. Սահմանել «Տոհմ» և «Ցեղ» հասկացությունները;
Տոհմ-Մի նախահորից սերված մարդկանց խումբ, որոնք իրար հետ կապված են արենակցական կապերով: Ապրում էին նույն ավանդություններով և սովորություններով:
Ցեղ-Մեկ նախահորից սերած սերունդների ամբողջությունը:  Ազնվականական՝ իշխանական ծագում ունեցող մարդկանց առանձին խումբ:  Տոհմերից բախկացած բարեկամական մեծ խումբ: Մշակույթը և լեզուն նույնպես նույնն էին:
5. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
Առաջին գործիքներից եղել է հատիչը: հատիչը քարի մի կտոր է, որի երեք ծայրը սրված են:  մկրատաձև գործիք է,  դա շատ սրածայր գործիք է, քար տաշելու, փորագրելու համար է, ձեռքի գործիք է: Հետո ստեղծվեցին նաև

6. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարիդարյան հուշարձանները:
Հուշարձանները շուրջ 60 հատ են, գտնվում են՝ Եփրատի ավազանում, Կորդվաց աշխարհում, Տիգրիսի ավազանում, Արագածի լանջերին Արտին լեռան վրա, Սևանի ավազանում, Շենգավիթում, և այլն:

Կատարման ժամկետը` 08 – 14.09
1. Սահմանել «Դպրոց» և «Քննություն» հասկացությունները;
Դպրոցը կրթության մի վայր է, որտեղ երեխաները գնում են և դարնում են մարդ, ուսում են ստանում, սովորում են այն ամենը ինչը նրանց պետք է լինելու մինչև կյանքի վերջ: Դպրոցում երեխաան ընտրում է իր համար ամենահետաքրքիր բանը և խորանում դրա մեջ:
Քննությունը շատ մարդկանց համար գիտելիքի ստուգում է, դպրոցականները քննություն են ունենում տարվա վերջում, որպեսզի տեսնեն իրենց գիտելիքի պարունակությունը:  
2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
Որսորդություն, մաթեմատիկա
3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
Որսորդություն- Նախնադարում երեխաներին ուսուցանել են ինչպես որսորդություն անել, ինչպե՞ս հասկանալ արդյոք կենդանին զգում է, որ դու ուզում ես նրան բռնել, կամ ուզում ես կրակել:
4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
Նախնադարում դպրոցում  դասագրքեր չկաին, դպրոցները փոքր  էին, իսկ ժամանակակից դպրոցներում արդեն համակարգիչներով և դասագրքերով են անում և դպրոցները երեք հարկանի են:  

No comments:

Post a Comment

Ճամբարային նախագիծ

Գյուղ Մովսես Լուսանկարը՝ Եվա Բերբերյանի Ճամբարային նախագիծ Տավուշի երեխաների համար Հուլիսի 19-25 Կազմակերպիչ՝ Երևանի «Մխիթար Ս...