Monday, December 19, 2016

Սովորեցնոց-սովորող

Այս շաբաթ 8-րդ դասարանցիներով սկսել ենք «Սովորեցնող-սովորղ» նախագիծը: Նախագծի գլխավոր նպատակը փոքրերին սովորեցնել մեր իմացածն ու ձեռք բերած հմտությունները: Ես և Անգելինա Արզումանյանը Նոր դպրոցի փոքրիկներին` 5 տարեկաններին սովորեցնում ենք ակտիվ, ժամանակակից պար, որի վերջնաարդյունքը կարող եք տեսնել դեկտեմբերի 22-ին Մայր դպրոցում կայանալիք տոնական-համերգ ցուցադրության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment

Ճամբարային նախագիծ

Գյուղ Մովսես Լուսանկարը՝ Եվա Բերբերյանի Ճամբարային նախագիծ Տավուշի երեխաների համար Հուլիսի 19-25 Կազմակերպիչ՝ Երևանի «Մխիթար Ս...