Thursday, May 29, 2014

Բնագիտություն


Ես կարողանում եմ ստուգատես 2015` Բնագիտություն
 1. Բացատրել կյանքի առաջացման պատճառը երկրի վրա (որովհետև այլ մոլորակներում չկա ծգողական ուժ, օզոնային շերտ, օրինակ Մարսում շատ ցուրտ է, Վեներայում տաք է):
 1. 2.     Թվարկել ամպերի տեսակները՝ շերտավոր, փետրավոր կույտավոր և ըստ դրաց տեսակների կազմել որոշակի կարծիք սպասվող եղանակի մասին:
 1. 3.     Տարբերել քամիների տեսակները՝ բրիզներ, մուսոններ և ճիշտ կազմակերպել իմ հանգիստը ծովափում և լողափում:
 1. 4.     Տարբերել լուսնի փուլերը և ըստ դրա բացատրել դրանց ազդեթությունը երկրի վրա: Կիսալուսին Լիալուսին:
 1. 5.     Բացատրել փաթիլների տարբեր լինելու պատճառը:
 1. 6.     Բացատրել բույսերի դերը մարդկանց կյանքում և բնության մեջ, , կազմակերպում եմ շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ, փորձում կանաչապատել այն:
 1. 7.     Տարբերել ֆիզիկական և քիմիական երևույթները (բերել կենցաղում հանդիպող օրինակներ՝ ֆիզիկական երևույթներ)
 1. 8.     Տարբերել և բնութագրել հիմքերը, օքսիդները, թթուները և աղերը
 1. 9.     Տարբերել ձգողականության, առանձգականության, մարմնի կշիռի ուժերը, բերել կենցաղում հանդիպող օրինակները:
 1.     Տարբերել հավասարաչամ և անհավասարաչափ շարժումները:
 1.     Այս ամենի վերաբերյալ կարողանում եմ համցանցից գտնել տեղեկություններ և աշխատել ծրագրերով  (Movie Maiker, Power Point, Exel, Word)


Առաջադրանք
ա/10C, 30C, 50C, 80C, 60C, 40C, 20C, 00C-1+3+5+6+8+4+2+0=29
բ/20C, 30C, 60C, 90C, 70C, 50C, 40C, 30C-2+3+6+9+7+5+4+3=39
Միջին-a) 3.5 b)4.3
Ցածր-a)0.C b)2.C
Բարձր-a)8.C, b.)9.C

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...