Thursday, May 29, 2014

Մաթեմատիկա

Ես կարողանում եմ ստուգատես 2015՝  Մաթեմատիկա


 04.09.2014


7.
a) X73>455, 473>455
b) 7X3>Y93, 753>693
g) 944>XYZ, 944>444
d) X3<4X, 33<43
e) X2Z>Y36, 222>136
z) 123X>123Y, 1232>1231
E)976Y< X762, 9761<9762
y)4X5>XY8, 415>128

9.
a) 3 * a+386, 3*3+386=395
b) 27 : a + 96 : a, 27:3+96:3=41
g) (17-a)*3, (17-3)*3=42
d) (6*a+3)*a, (6*3+3)*3=63
e) (78:a+99:a)*5, (78:3+99:3)*5=295
z) a*2+a*3+a*4=27
10.
ա) 3 a + 5 b, 3*7+5*5=46
բ) 10 (a + b) ։ 3, 10*(7+5):3=40
գ) (a – b) 4 + a b, (7-5)*4+7*5=43
դ) 95 ։ b + 49 ։ a, 95:5+47:7=26
ե) (a – 7) 8 + (b – 5) 4, (7-7)*8+(5-5)*4=12

զ) (a – 7) (b – 5), (7-7)*(5-5)=0


Դասարանական աշխատանք՝ 30.05.2014


1+2+3+4+5-6-7+8-9=1 

Տնային աշխատանք՝ 23.01.2014
24/48= 12/24= 6/12=1/2
26/124=13/62
36/120=18/60=9/30=3/10
52/100=26/50=13/25
63/123=21/41
81/108=9/12
45/100=9/20
76/124=38/62=19/31
35/75=7/15
120/74/=60/37
85/150=17/30

No comments:

Post a Comment

Թարգմանություն-լրաքաղ

Մարդիկ լսում են անձնական զրույց։ Աղբյուրը Նորություններ Վինիպեգից։ Վինիպեգը Կանադայում է։ Երկու ոստիկան ուղղաթիռի մեջ են։ Նրանք ուղևոր...