Wednesday, November 8, 2017

Վահան Տերյան. Կույր լինելու ցանկություն

No comments:

Post a Comment

Շահաբասը, մի սրվակ գինին և միջնորդը

Ավանդություններից մի բան են պատմում, որ Շահաբասի անցնելու  ժամանակ, մի հարբած հայ մարդ ձիու սանձից բռնում է և ասում. ֊Քանիսով ես վաճառում ...