Քաղաքագիտություն

Նոյեմբերի 18-22Հասարակագիտական դաս-քննարկում.
Թեման-«Բանգլադեշն առանց ճաղավանդակների»
Նյութեր՝
«Տիարի ուղերձը»
«Տիարի բլոգը»

Առաջադրանք.Քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում.
Չկարևորելով կարևորը:

Հոկտեմբերի 14-18Դաս-քննարկում.
Թեման-ՀՀ կառավարման և կառուցվածքի ձևերը.
ՀՀ Սահմանադրություն
Առաջադրանք.Քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում.
Հոկտեմբերի 7-11Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Պետաքաղաքական վարչաձևը: Իրավական և Սոցիալական պետություն /բանավոր, դասագիրք, էջ 170-177/.

Առաջադրանք 1. Բացատրե՛ք «Ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» և «Հակաժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» հասկացությունները, ներկայացրե՛ք դրանց հատկանիշները.
Առաջադրանք 2. Բացատրե՛ք «Իրավական պետություն» և «Սոցիալական պետություն» հասկացությունները: Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում Սոցիալական պետությունը: Իրապես սոցիալակա՞ն է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը /գրավոր/.


Սեպտեմբերի 23-27Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 2. Պետական իշխանության իրականացման ձևերը և եղանակները: Պետության կառավարման և  կառուցվածքի ձևերը /բանավոր, դասագիրք, էջ 153-160/
ՀՀ կառավարման ձևը խորհրդարանական է: Հանրապետության կառավարությունը կազմավորվում է ընտրություններում հաղթաց կուսակցության կողմից կամ ընտրվում է խորհդարանի կողմից և հաշվետու, պատասխանատու է նրա առջև:
Առաջադրանք 1. Ի՞նչ եք կարծում՝ վայելու՞մ է արդյոք ՀՀ պետական իշխանությունը հարգանք և վստահություն մեր հասարակության մոտ: Խոսե՛ք նախորդ և ներկայիս իշխանությունների համեմատությամբ.

Նախորդ իշխանությունը հարգանք չէր վայելում ժողովրդի կողմից, բայց ներկայիս իշխանությունը վայելում է, քանի որ ժողովուրդն է ընտրել այն կուսակցություններին, որոնց ցանկանում էր տեսնել իշխանության դերում։ Նախկին իշխանությունը ժողովրդի մոտ չուներ վստահություն, քանի որ շատ֊շատերին ստել են։ Ներկայիս իշխանությունը չեմ ասի, որ շատ լավ է աշխատում, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ նախորդից շատ֊շատ լավ են աշխատում, կարևորը ժողովուրդը վստահ է, որ խաբված չէ։
Նախորդ իշխանությունը հարգանք չէր վայելում Առաջադրանք 2. Ներկայացրե՛ք ՀՀ կառավարման ձևը /գրավոր/.
ՀՀ կառավարման ձևը խորհրդարանական է: Հանրապետության կառավարությունը կազմավորվում է ընտրություններում հաղթաց կուսակցության կողմից կամ ընտրվում է խորհդարանի կողմից և հաշվետու, պատասխանատու է նրա առջև:
Սեպտեմբերի 16-20 Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 1. Պետություն: Պետական իշխանություն և ինքնիշխանություն /բանավոր, Հասարակագիտության դասագիրք, 11-րդ դասարան, էջ 147-152, այլ աղբյուրներ/
Պետական իշխանությունը այն է, երբ պետությունը կարողանում է ազդել մարդկանց վարքագծի վրա և ենթարկում է նրանց իր կամքին:

Պետության ինքնիշխանությունը այն է, որ պետությունը արտաքին հարաբաերություններում անկախ է: 
Առաջադրանք 1. Պատրաստե՛ք նյութ՝ «Պետության տարածքի կառուցվածքը և հատկանիշները» թեմայով.

Պետության հատկանիշներից են սեփական տարածքը, որը բաժանվում է վարչատարածքային միավորումների (Հայաստանի դեպքում մարզերի), ունի կառավարություն, կառավարական համակարգ, դրոշը, գերբը, օրհներգը նույնպես պետության հատկանիշներից են:

Պետության տարածքը այն տարածքն է, որտեղ բնակվում են տվյալ պետության բնակիչները: 
Առաջադրանք 1. Սահմանե՛ք «Քաղաքականություն» և «Քաղաքական համակարգ»  հասկացությունները Աղբյուրը՝ «Հասարակագիտություն»-11-րդ դասարան
http://online.fliphtml5.com/fumf/jrlc/#p=1

No comments:

Post a Comment

Ճամփորդությամբ ուսուցում

 Հայաստանում ռեկրեացիոն ռեսուրսների զարգացման նախադրյալներն ու հեռանկարները: Ըստ իս, Հայաստանը ավելի շատ հարուստ է բնածին ռեկրեացիոն ռես...