Կենսաբանություն


Մուտացիան գենոտիպի կայուն փոփոխություն է, որը արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ իրականանում է: Մուտագենեզ անվանել են մուտացիաների առաջացման պրոցեսը: Մուտացիաները առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում:Հյուսվածքներ
Աչք

No comments:

Post a Comment