Կենսաբանություն


Մուտացիան գենոտիպի կայուն փոփոխություն է, որը արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ իրականանում է: Մուտագենեզ անվանել են մուտացիաների առաջացման պրոցեսը: Մուտացիաները առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում:Հյուսվածքներ
Աչք

No comments:

Post a Comment

Էկոդաս Թբիլիսիում ամենամյա 7-րդ նախագիծ

Մեր լուսանկարչության խմբով, Երևան 2800 նախագծի շրջանակում ուսումնասիրում ենք Երևանը: Քայլում ենք փողոցից փողոց, բակից բակ, լինում ենք այնպ...